Bilgi Bankası » Sigorta Acenteleri Levha Kayıt İşlemleri

5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu 14 Haziran 2007 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda; Kanun gereği sigorta acentelerinin belirlenen usul ve esaslar açısından şartlara uygun olmaları ve levhaya kayıt yaptırmaları zorunlu kılınmıştır. Sigorta acenteliği faaliyetinde bulunmak üzere kurulan gerçek ve tüzel kişi firmaların, yukarıda açıklanan yönetmelik ve genelge hükümlerini bilmesi gerekmektedir. Konuyla ilgili olarak TOBB'un bünyesinde kurulan Sigortacılık Müdürlüğü'nün www.sigorta.org.tr adresinden ayrıntılı bilgi alabilirler.


Sigorta Acentelerinin Odamıza Ön Başvuru aşamasında yapması gereken işlemler;

 

Ticaret Sicil Müdürlüğünden tescil edildikten sonra oda kaydı yaptırılır. 

Başvuru sahibi https://www.tobb.org.tr/sigortacilikmudurlugu/sigortaacenteleri/sayfalar/tobb-aeks.php linkinden ön başvuru işlemini yapar ve sistemde onaylanan levha kayıt numarasını alır. 

     Sigorta acentelerinin yapmış olduğu ön başvuru doğrultusunda istenilen evrakların kontrolü tarafımızdan yapılarak teslim alınır.

Fiziki şartların uygun olup olmadığının tespit edilmesi için acente adresine gidilerek gerekli kontroller yapılır ve tutanak tutulur.

Fiziki şartların uygun bulunmasından sonra, odamız yetkilileri TOBB-AEKS sistemi üzerinden giriş yaparak onaya gönderir. Aynı şekilde; hazine müsteşarlığı ön başvuruyu inceler ve uygun gördüğü takdirde onaylar. 

Hazine müsteşarlığı tarafından onaylanan acenteler durumlarını www.sigorta.org.tr adresinden takip edebilirler.

Levha kayıt ücretini ilgili bankalara ödedikten sonra;  Dekontu Tobb Sigortacılık Müdürlüğü’ne gönderen acentelerin  levha kaydı tamamlanır. 

6 ay içinde levha kayıt ücretini yatırmayan ve bir sigorta şirketiyle acentelik sözleşmesi yapmayan firmaların levha kaydı askıya alınır.


İç tİcaret müdürlüğü’ne Teslim Edilmesi Gereken Evraklar:

 

Sigorta Acenteleri Levha Kaydı Başvuru Dilekçesi

Sigorta Acenteleri Fiziki Şartlar Tetkik Talebi Dilekçesi

Gerçek Kişi Sigorta Acenteleri İçin İstenen Belgeler

Tüzel Kişi Sigorta Acenteleri İçin İstenen Belgeler

SİGORTA ACENTESİ ÇALIŞANLARI ÖĞRENİM DÜZEYİ VE ASGARİ MESLEKİ DENEYİM SÜRELERİ

Gerçek Kişi Sigorta Acenteleri Malvarlığı Beyanı (Ek-7)

Tüzel Kişi Sigorta Acenteleri Malvarlığı Beyanı (Ek-8)

Teknik Personel İçin İstenen Belgeler

Teknik Müdür İçin İstenen Belgeler

Teknik Personel İşten Ayrılış Dilekçesi

SİGORTACILIK ŞUBE Usul ve Esaslar

Şube Ön Onay BAŞVURU Dİlekçesi

Şube Genel Müdür ve Genel Müdür Yrd. Bilgi Formu Ek-5 (Form A)

Şube Teknik Müdür ve Teknik Personeli Bilgi Formu Ek-6 (Form B)

ŞUBE İÇİN ORGANİZASYON ŞEMASI

 

SİGORTA EKSPERLERİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

 

Sigorta Eksperleri İçin Levha Kaydı Başvuru Dilekçesi

Sigorta Eksperleri İçin Taahhütname (Ek-2)

Sigorta Eksperleri İçin Bilgi Formu (EK-3)


SİGORTACILIK SEKTÖRÜ İLE İLGİLİ DETAYLI BİLGİ VE SEKTÖR DUYURULARI İÇİN LÜTFEN İNCELEYİNİZ. ( http://www.sigorta.gov.tr)

Powered by macikkar